Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών

Η σελίδα του Τμήματος έχει αλλάξει. Θα οδηγηθείτε αυτόματα στη νέα σελίδα σε 5 δευτερόλεπτα. Για απ' ευθείας μετάβαση, κάντε κλικ εδώ.

University of Patras
Mechanical Engineering and Aeronautics Department

This page has been changed. You will be automatically redirected to the new one in 5 seconds. To access it directly, click here.webadmin - May 22, 2003